Interviews _

in _ greek

|Daphne Charizani, 2020|
|Rémi Bezançon & David Foenkinos, 2019|
|Elisabeth de Feydeau, 2019|
|Emmanuel Finkiel, 2018|
|Daphné Patakia, 2018|
|Fenton Bailey & Randy Barbato, 2016|
|Denis Lavant, 2016|
|MINAMATA film cast, 2016|
|Nicolette Krebitz, 2016|
|Vangelis Mourikis, 2015|
|Dimitris Kanellis, 2015|
|Dimitris Kanellis – Studdle, 2015|
|Notis Paraskevopoulos, 2015|
|Be My Eyes, 2015|
|Georgia Drakaki, 2015|
|Rodi Kratsa – Tsagaropoulou, 2014|
|Nikos Koundouros, 2014|
|Skoumas, 2014|
|Anastasia Topalidou, 2014|
|Efi Gousi, 2014|
|Dusk, 2014|
|Ilias Chatzichristodoulou, 2014|
|Sma Rag Da, 2014|
|Esmeralda Gkeka, 2014|
|Nikos Chrysogelos, 2014|
|Nikolas Aggelis, 2014|
|Theodosis Pelegrinis, 2014|
|Dimitris Tarloou, 2013|
|Giorgos Pyrpassopoulos – The Pillowman, 2013|
|Γαμ. play, 2013|
|Mara Meimaridi, 2013|
| Book suggestions, 2013|
© 2024 Christina Kal*