ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Neuralink ΤΟΥ Elon Musk _ Why we need philosophy: the case of Elon Musk’s Neuralink

Δεν ξέρω εάν διαβάσατε τα τελευταία νέα στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά τη Δευτέρα 29/1, μέσα από ένα μήνυμά του στο x, ο Elon Musk ανακοίνωσε πως η Neuralink, start-up εταιρεία που ίδρυσε το 2016, προχώρησε στην εμφύτευση του πρώτου εμφυτεύματος σε άνθρωπο. Η επεμβατική εγχείρηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και ο ασθενής αναρρώνει καλά, σημείωσε. Το hardware της συσκευής θα φέρει ηλεκτρόδια ικανά τόσο για την καταγραφή της νευρικής δραστηριότητας όσο και για τη διέγερση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου.

Ο στόχος: Είναι να ενισχυθούν οι ανθρώπινες δεξιότητες, να αντιμετωπιστούν νευρολογικές διαταραχές όπως η ALS ή η Πάρκινσον και τελικά να επιτευχθεί μια συμβιωτική σχέση μεταξύ ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης. Οι ερευνητές ελπίζουν να καταφέρουν να θεραπεύσουν διάφορες μορφές παράλυσης, κακώσεις του νωτιαίου μυελού και εγκεφαλικές διαταραχές. 

Τι είχε προηγηθεί: Τον Μάιο του 2023 η εταιρεία ανακοίνωσε πως έλαβε έγκριση από τον FDA (Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων) για να αρχίσει να δοκιμάζει την τεχνολογία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων της σε ανθρώπους. Επιπλέον, μπορεί να είναι σοτ επίκεντρο του ενδιαφέροντος συχνότερα, όμως ο Elon Musk δεν είναι ο μόνος που προσπαθεί να σημειώσει πρόοδο στην έρευνα διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή/μηχανής (brain-computer/machine interface research – BCI/BMI). Και άλλες εταιρείες έχουν πάρει έγκριση από τον FDA, σημειώνουν ιδιαίτερη πρόοδο, και έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη και χρήση εμφυτευμάτων (βλ. Synchron).

Σκέψεις: Πολύ περισσότερο από ποτέ, η πραγματικότητα απαιτεί να την κοιτάξουμε φορώντας τα γυαλιά της φιλοσοφίας, και να μιλήσουμε για το ηθικό πλαίσιο εντός του οποίου αυτές οι εξελίξεις θα ρυθμίζονται. Τρία αρχικά σχόλια μπορούν να γίνουν: 

Το πρώτο αφορά την έρευνα που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματήσει, και τον θαυμασμό που προσωπικά έχω πάνω στα νέα επιτεύγματα του ανθρώπου. Φανταστείτε πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η ζωή πολλών συνανθρώπων μας, με την νέα πραγματικότητα και τις νέες αυτές εφευρέσεις. 

Δεδομένα: Αφήνοντας όμως στην άκρη τον ενθουσιασμό, ερχόμαστε να αναρωτηθούμε για τα δεδομένα μας. Μπορεί να είναι στα σκαριά διάφορες νομοθεσίες για την ρύθμιση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης (ακούμε παντού για το AI ACT), αλλά οι διαδικασίες όχι μόνο αργούν, αλλά φαίνεται να χρειάζονται συνεχώς αλλαγές. Το να υπάρχει ένα εμφύτευμα που παρακολουθεί την νευρική δραστηριότητα των ανθρώπων, συνεπάγεται δημιουργία δεδομένων. Πού θα αποθηκεύονται; Ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά; Θα είναι η εταιρεία η ίδια; Θα είναι κρατική η αποθήκευσή τους; Ο ίδιος ο δημιουργός τους θα παραχωρεί τα δέδομένα του στην εκάστοτε εταιρεία ή θα είναι ο ιδιοκτήτης τους; Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω έρευνα, και ποιος θα αποφασίζει γι’αυτό; Δεν είναι σπάνιο, πειραματικές θεραπείες να χορηγούνται αρχικά και εν συνεχεία οι δέκτες να επιτρέπουν την παρατήρησή τους από επιστήμονες για την περαιτέρω έρευνα. Κάτι τέτοιο θα είναι επιτρεπτό στην περίπτωση των εμφυτευμάτων και ως πότε και με ποια κριτήρια;

Πρόσβαση: Η συζήτηση για το ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα εμφυτεύματα πρέπει να έρθει στο προσκήνιο. Τι έχει να πει το αξιολογικό μας σύστημα εάν αυτά τα εμφυτεύματα είναι μονάχα διαθέσιμα στον αγοραστή που μπορεί να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό γι’αυτές τις τεχνολογίες; Μην ξεχνάμε επίσης πως κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα υγείας, και κάποιες θεραπείες μπορεί να κοστίζουν εκατομμύρια σε έδαφος των ΗΠΑ ενώ σε ευρωπαϊκές χώρες να είναι δωρεάν ή έναντι πολύ μικρού αντιτίμου. 

Ελπίζω όσοι αναρωτιούνται γιατί χρειάζεται να ασχολούμαστε με τη φιλοσοφία, να μπορούν να πάρουν μια πρώτη απάντηση μέσα από το άνωθεν. Η φιλοσοφία θα πρέπει να έρθει στο προσκήνιο, να επιχειρήσει να δώσει διόδους σκέψης θέτοντας κατάλληλες και απαραίτητες ερωτήσεις σχετικά με τον κόσμο στον οποίο ζούμε και για τον κόσμο που θέλουμε να σχεδιάσουμε. 

Διαβάστε περισσότερα για την Neuralink.

EN

I don’t know if you’ve read the latest news in the technology sector, but on Monday 29/1, in a message on x, Elon Musk announced that Neuralink, a start-up company he co-founded in 2016, has proceeded to the first implantation of a human implant. The invasive surgery was performed on Sunday and the patient is recovering well, he noted. The hardware of the device will carry electrodes capable of both recording neural activity and stimulating specific areas of the brain.

The goal: It is to enhance human skills, treat neurological disorders such as ALS or Parkinson’s, and ultimately achieve a symbiotic relationship between humans and artificial intelligence. Researchers hope to be able to treat various forms of paralysis, spinal cord injuries and brain disorders. 

What preceded it: In May 2023, the company announced that it had received approval from the FDA (US Food and Drug Administration) to begin testing its brain implant technology in humans. Moreover, it may be the focus of attention more often but Elon Musk is not the only one trying to make progress in brain-computer/machine interface research (BCI/BMI). Other companies have received FDA approval, are making significant progress, and have moved forward with the development and use of implants (see Synchron).

Thoughts: More than ever, reality requires that we look at it with the glasses of philosophy on, and talk about the ethical framework within which these developments will be regulated. Three initial comments can be made: 

The first is research, which must not be stopped, and the admiration I personally have for the new achievements of the human being. Imagine how much easier the lives of many of our people can become with this new reality and these new inventions. 

Data: Leaving aside the excitement, however, we come to ask ourselves about our data. There may be various legislation in the pipeline to regulate the capabilities of AI (we hear about AI ACT everywhere), but the processes are not only slow, but seem to be in constant need of revision.

Having an implant that monitors people’s neural activity involves the generation of data. Where will it be stored? Who will have access to it? Will the company be itself? Will it be state-owned storage? Will the creator of the data grant its data to the company in question, or will the company own it? Will they be able to be used for further research, and who will decide on this? It is not uncommon for experimental treatments to be administered initially and then for the receivers to allow their observation by scientists for further research. Will this be permissible in the case of implants, and by when and on what criteria?

Access: The debate about who will have access to these implants needs to come to the forefront. What does our value system have to say if these implants are only available to the buyer who can pay the appropriate fee for these technologies? Let us also not forget that each country has a different national health system, and some treatments may cost millions on US ground while in European countries they may be free or for a very small fee. 

I hope those who wonder why we need to engage in philosophical inquiry, can get an idea of its value from the above. Philosophy should come to the tables of discussion, and attempt to provide pathways of thought by asking appropriate and necessary questions about the world we live in and the world we aim to design.

Read more on Neuralink.

© 2024 Christina Kal*